AktuelltFestvåning & bröllopKonferens & aktiviteterRestaurang & Catering

Viktig information avseende Coronavirus

By 28 September, 2020September 30th, 2020No Comments

Med anledning av den rådande situationen i Sverige kring fortsatt smittspridning av Coronavirus (Covid-19) så har vi vidtagit ett antal viktiga åtgärder i vår verksamhet. Då verksamheten består av allt från konferensverksamhet (som räknas till privata evenemang) till fest- och restaurangverksamhet (där vissa arrangemang räknas som allmänna sammankomster samtidigt som andra räknas till privata evenemang) gäller olika regler för våra olika verksamheter. Vi följer samtliga gällande restriktioner och Folkhälsomyndighetens alla föreskrifter, råd & rekommendationer.

Vilka åtgärder har vi vidtagit för att minska risken för smittspridning av Coronavirus?

– Vi har satt upp informationsskyltar med Folkhälsomyndighetens råd & rekommendationer för våra gäster i och utanför lokalerna
– Vi har markerat avstånd på golvet för eventuella köer i entrén, vid toaletterna samt fikastationer
– Vi möblerar våra lokaler luftigt så att risken för att trängsel skapas minskar samt möjliggör för gästerna att sitta med gott avstånd till varandra väl till bords
– Vi har ställt ut handsprit på strategiska platser i lokalerna samt vid toaletterna samt uppmuntrar våra gäster att tvätta händerna med tvål och vatten
– Vi har utökat våra städrutiner runt alla publika ytor, särskilt vid toaletterna och de ytor som används ofta av såväl personal som gäster (t ex dörrhandtag, konferensdatorer och dylikt)
– Vi gör inför varje besök en riskbedömning tillsammans med våra gäster för att bl a. kunna planera en säker möblering av våra lokaler, ser över serveringsalternativ för planerade måltider mm
– Vi har informerat samtlig personal om Folkhälsomyndighetens föreskrifter, råd och rekommendationer samt håller oss ständigt uppdaterade om förändringar
– Vi stannar hemma vid eventuella sjukdomssymtom

Konferenser, möten & utbildningar

Det är en vanlig missuppfattning att möten och konferenser över 50 personer inte är tillåtna. Det stämmer inte. Slutna konferenser, möten och utbildningar som t ex. arrangeras av företag eller organisationer räknas inte som allmänna sammankomster och omfattas därför inte av förbudet. Sammankomsterna räknas som slutna ifall allmänheten inte ges möjlighet att delta fritt, t ex. vid en konferens med fast deltagarlista.
Istället gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter, råd & rekommendationer. Alltså att till exempel möblera möteslokaler och matsalar luftigt, hålla grupper avskilda från varandra, utökade städrutiner och att säkerställa så att det inte blir köbildning runt barer och bufféer. Vi gör alltid en riskbedömning tillsammans med våra gäster för att möjliggöra ett så säkert möte som möjligt och för att vi ska kunna stämma av vilka regler & krav som finns från våra gästers sida.

Är det alltså okej att arrangera möten och konferenser med fler än 50 personer?
Ja. Möten och konferenser för grupper större än 50 personer är tillåtna om de inte är fritt tillgängliga för allmänheten. Exempelvis får ett företag ha ett möte för sina 70 anställda.

Källa: Svenska Möten

Mer information om vilka regler och rekommendationer som gäller för konferenser från branschorganisationen Vista hittar ni här.

Privata tillställningar (t ex. bröllop & fester)

Restriktionerna som är gällande i skrivande stund innebär att max 50 personer får vistas tillsammans vid allmänna sammankomster samt offentliga tillställningar. För att en sammankomst ska anses som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den eller att sammankomsten med hänsyn till de villkor som gäller för tillträde till den bör anses jämställd med en sådan sammankomst.  Skolor, kollektivtrafik, privata evenemang och besök i affärer omfattas inte av förbudet.
Istället gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter & rekommendationer om allas ansvar för att motverka risken för smittspridning. T ex. innebär det att man som gäst hos oss ser till att stanna hemma ifall man visar minsta lilla symptom, håller gott avstånd till varandra, inte bildar köer vid t ex. barer och toaletter samt tvättar händerna noggrant och ofta.

Är det alltså okej att jag bjuder in 100 gäster till vår bröllopsfest?
Ja. Bröllop & fester där antalet gäster överskrider 50 personer är tillåtna så länge allmänheten inte får delta fritt. Dvs. att det krävs en fast gästlista för bröllopet eller festen samt att alla tar personligt ansvar med avseende på smittspridning.

Källor: Krisinformation samt Folkhälsomyndigheten

Mer information om vilka föreskrifter & rekommendationer Folkhälsomyndigheten har vad gäller att ta personligt ansvar kan ni läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Dinnershow

Restriktionerna som är gällande i skrivande stund innebär att max 50 personer får vistas tillsammans vid allmänna sammankomster samt offentliga tillställningar. (Redigering 2020-09-30: I väntan på att man klubbar igenom att restauranger undantas från denna regel enligt förslag från regeringen 2020-09-29.)
För att en sammankomst ska anses som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den eller att sammankomsten med hänsyn till de villkor som gäller för tillträde till den bör anses jämställd med en sådan sammankomst. Vår Dinnershow är fri för allmänheten att boka och delta i vilket innebär att gällande restriktioner om max 50 deltagare även gäller för dessa evenemang. Vi följer samtliga restriktioner och föreskrifter, rekommendationer & råd som Folkhälsomyndigheten kommit ut med vilket innebär att vi maximalt kan ta emot ca 42 betalande gäster under varje Dinnershowkväll samt att vi “Coronadukar” i våra lokaler för att kunna ta emot samtliga gäster på ett säkert sätt.