Skip to main content
AktuelltFestvåning & bröllopKonferens & aktiviteterRestaurang & Catering

Viktig information avseende Coronavirus

By 28 September, 2020October 29th, 2020No Comments

(Redigering 2020-10-29) Vi tar det rådande Coronaläget på största allvar och har därför bl. a. tillämpat större säkerhetsavstånd vid dukning samt skärpta krav gentemot Folkhälsomyndighetens föreskrifter, råd & rekommendationer så att ni som gäster ska känna er fullt trygga vid ett besök hos oss.
Läs mer nedan om vilka åtgärder vi har vidtagit för att minska smittspridningen av Coronavirus samt vad som gäller för konferenser, fester & bröllop.
Det finns även ett förtydligande att läsa här vad gäller våra Dinnershows, Juldinéer samt Julbord.

Vilka åtgärder har vi vidtagit för att minska risken för smittspridning av Coronavirus?

– (Redigering 2020-10-29) Vi har satt upp informationsskyltar med Folkhälsomyndighetens råd & rekommendationer för våra gäster i och utanför lokalerna samt uppmuntrar regelbundet gästerna att följa dessa
– (Redigering 2020-10-29) Vi har markerat avstånd på golvet för eventuella köer i entrén, vid toaletterna samt fikastationer och uppmuntrar våra gäster om att hålla avståndet till varandra oavsett situation
– (Redigering 2020-10-29) Vi möblerar våra lokaler luftigare än vad Folkhälsomyndigheten rekommenderar så att risken för att trängsel skapas minskar samt möjliggör för gästerna att sitta med ett säkert avstånd till varandra väl till bords
– Vi har ställt ut handsprit på strategiska platser i lokalerna samt vid toaletterna samt uppmuntrar våra gäster att tvätta händerna med tvål och vatten
– Vi har utökat våra städrutiner runt alla publika ytor, särskilt vid toaletterna och de ytor som används ofta av såväl personal som gäster (t ex dörrhandtag, konferensdatorer och dylikt)
– (Redigering 2020-10-29) Vi gör inför varje besök en riskbedömning tillsammans med våra gäster för att bl. a. planera för en säker möblering av våra lokaler, tallriksserverar samtliga måltider mm
– Vi har informerat samtlig personal om Folkhälsomyndighetens föreskrifter, råd och rekommendationer samt håller oss ständigt uppdaterade om förändringar
– Vi stannar hemma vid eventuella sjukdomssymtom

Konferenser, möten & utbildningar

Det är en vanlig missuppfattning att möten och konferenser över 50 personer inte är tillåtna. Det stämmer inte. Slutna konferenser, möten och utbildningar som t ex. arrangeras av företag eller organisationer räknas inte som allmänna sammankomster och omfattas därför inte av förbudet. Sammankomsterna räknas som slutna ifall allmänheten inte ges möjlighet att delta fritt, t ex. vid en konferens med fast deltagarlista.
Istället gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter, råd & rekommendationer. Alltså att till exempel möblera möteslokaler och matsalar luftigt, hålla grupper avskilda från varandra, utökade städrutiner och att säkerställa så att det inte blir köbildning runt barer och bufféer. Vi gör alltid en riskbedömning tillsammans med våra gäster för att möjliggöra ett så säkert möte som möjligt och för att vi ska kunna stämma av vilka regler & krav som finns från våra gästers sida.

Är det alltså okej att arrangera möten och konferenser med fler än 50 personer?
Ja. Möten och konferenser för grupper större än 50 personer är tillåtna om de inte är fritt tillgängliga för allmänheten. Exempelvis får ett företag ha ett möte för sina 70 anställda.

Källa: Svenska Möten

Mer information om vilka regler och rekommendationer som gäller för konferenser från branschorganisationen Vista hittar ni här.

Privata tillställningar (t ex. bröllop & fester)

Restriktionerna som är gällande i skrivande stund innebär att max 50 personer får vistas tillsammans vid allmänna sammankomster samt offentliga tillställningar. För att en sammankomst ska anses som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den eller att sammankomsten med hänsyn till de villkor som gäller för tillträde till den bör anses jämställd med en sådan sammankomst.  Skolor, kollektivtrafik, privata evenemang och besök i affärer omfattas inte av förbudet.
Istället gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter & rekommendationer om allas ansvar för att motverka risken för smittspridning. T ex. innebär det att man som gäst hos oss ser till att stanna hemma ifall man visar minsta lilla symptom, håller gott avstånd till varandra, inte bildar köer vid t ex. barer och toaletter samt tvättar händerna noggrant och ofta.

Är det alltså okej att jag bjuder in 100 gäster till vår bröllopsfest?
Ja. Bröllop & fester där antalet gäster överskrider 50 personer är tillåtna så länge allmänheten inte får delta fritt. Dvs. att det krävs en fast gästlista för bröllopet eller festen samt att alla tar personligt ansvar med avseende på smittspridning.

Källor: Krisinformation samt Folkhälsomyndigheten

Mer information om vilka föreskrifter & rekommendationer Folkhälsomyndigheten har vad gäller att ta personligt ansvar kan ni läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Dinnershow

(Redigering 2020-10-29) Enligt de nya direktiven som är gällande from 8 oktober får fler än 50 personer vistas samtidigt på ett och samma serveringsställe, dvs. att vi får möjligheten att ta in fler än 50 betalande gäster under vår Dinnershow. Men med största omsorg för våra gästers hälsa har vi endast valt att höja antalet gäster till ca 45-55 (beroende på storlek på sällskapen) jämfört med tidigare ca 42 då vi vill säkerställa att vi bl. a. håller ett större avstånd mellan sällskapen än vad Folkhälsomyndigheten rekommenderar.