Skip to main content
AktuelltRestaurang & Catering

Coronasäkring för dinnershow, juldiné & julbord enligt nya direktiv

By 26 October, 2020October 29th, 2020No Comments

Enligt de nya direktiven vad gäller offentliga tillställningar för restauranger så är det nu tillåtet att vara fler än 50 personer samtidigt under samma tak. Detta innebär för oss att vi kan ta emot fler gäster under vår dinnershow (samt juldiné) än tidigare och att vi därmed höjer antalet möjliga gäster till ca 45-55 beroende på storlek på sällskapen. Vi väljer att enbart höja antalet en smula då vi vill tillämpa en så säker “Coronadukning” som möjligt i Gästabudssalen (vilket innebär att vi håller ett större avstånd mellan sällskapen än de rekommendationer som finns hos Folkhälsomyndigheten) där dinnershowen hålls. Dessa siffror kommer även att gälla under vår dinnershow med juldiné som startar den 26 november.

Den 27 november går startskottet för vårt traditionella julbord där vi på grund av rådande läge kommer att tillämpa tallriksservering samt anpassa antalet gäster till ett maximum om ca 80 gäster tillsammans i Gästabudssalen och Drottningkällaren för att genomföra ett så säkert julbord som möjligt. Givetvis “Coronadukar” vi även under julbordet.
Vi har möjligheten att ta in fler gäster under julbordet än under juldinén då vi dukar upp i fler lokaler.

Vilka åtgärder har vi vidtagit för att minska risken för smittspridning av Coronavirus?

– (Redigering 2020-10-29) Vi har satt upp informationsskyltar med Folkhälsomyndighetens råd & rekommendationer för våra gäster i och utanför lokalerna samt uppmuntrar regelbundet gästerna att följa dessa
– (Redigering 2020-10-29) Vi har markerat avstånd på golvet för eventuella köer i entrén, vid toaletterna samt fikastationer och uppmuntrar våra gäster om att hålla avståndet till varandra oavsett situation
– (Redigering 2020-10-29) Vi möblerar våra lokaler luftigare än vad Folkhälsomyndigheten rekommenderar så att risken för att trängsel skapas minskar samt möjliggör för gästerna att sitta med ett säkert avstånd till varandra väl till bords
– Vi har ställt ut handsprit på strategiska platser i lokalerna samt vid toaletterna samt uppmuntrar våra gäster att tvätta händerna med tvål och vatten
– Vi har utökat våra städrutiner runt alla publika ytor, särskilt vid toaletterna och de ytor som används ofta av såväl personal som gäster (t ex dörrhandtag, konferensdatorer och dylikt)
– (Redigering 2020-10-29) Vi gör inför varje besök en riskbedömning tillsammans med våra gäster för att bl. a. planera för en säker möblering av våra lokaler, tallriksserverar samtliga måltider mm
– Vi har informerat samtlig personal om Folkhälsomyndighetens föreskrifter, råd och rekommendationer samt håller oss ständigt uppdaterade om förändringar
– Vi stannar hemma vid eventuella sjukdomssymtom